Beställ din reseförsäkring eller avbeställningsförsäkring med oss.

Reseförsäkring för dig under upp till 69 år: Läs mer och beställ här.
Reseförsäkring för dig över 70 år: Läs mer och beställ här.
Avbeställningsförsäkring: Läs mer och beställ här.

Avbeställningsskydd ingår inte i våra grundpriser. Detta måste beställas separat och innan du betalar in anmälningsavgiften. Med Goudas avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du skulle bli allvarligt sjuk eller om något annat inträffar som förhindrar din avresa.
Goudas Reseförsäkring ger dig full trygghet under din resa. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Allt för att du ska känna dig trygg under resan!

Dina valmöjligheter

Goudas Reseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Försäkringen finns som tre alternativ och med två olika tillval. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilket alternativ som passar dig bäst!

Reseförsäkring

Det här alternativet väljer du när du behöver en reseförsäkring från första dagen på din resa. Det kan vara att din hemförsäkring inte har ett tillräckligt bra skydd för eller du saknar omfattning för någon aktivitet du planerar att företa. Goudas Alarmcentral hjälper dig under hela försäkringsperioden vid händelse av en olycka eller vid akut sjukdom.

Komplement till hemförsäkring

Det här alternativet kompletterar det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Det är hemförsäkringen som har det primära ansvaret under resans första 45 dagar. Därför är det viktigt att du kontrollerar att den är tillräcklig för just ditt ändamål. Med Goudas komplement får du en olycksfallsförsäkring samt ett självriskskydd under resans första 45 dagar, vilket innebär att försäkringen kan ersätta den självrisk du har i din hemförsäkring om något händer under resan.

Goudas komplement kan med fördel även väljas för längre resor då försäkringen övergår till fullt skydd, dvs Gouda som primär försäkringsgivare, från dag 46. När du väljer komplement till hemförsäkring för en resa som är kortare än 45 dagar rekommenderar vi att du även väljer tillvalet Semestergaranti för en bättre omfattning.

Egendomsskydd

Egendomsskyddet väljer du om du vill försäkra de saker du har med dig på resan. Egendomsskyddet gäller om du till exempel blir bestulen eller råkar ut för inbrott.

Semestergaranti

Semestergarantin ger dig bland annat ersättning för förlorade resdagar om du till exempel blir sjuk eller skadad, ersättning för förseningar för dig eller ditt bagage samt aktivitetskostnader. Ersättning kan även lämnas för att komma ikapp din resa om något plötsligt eller oförutsett händer som gör att du missar utresan eller hemresan. Går att välja som tillval vid resor som är kortare än 45 dagar.