Reseförsäkringar

Avbeställningsskydd ingår inte i våra grundpriser. Detta måste beställas separat och innan du betalar in anmälningsavgiften. Försäkra hela beloppet med ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kostar 6% av totala resans pris. Den som försäkringen ska gälla för måste vara stadigvarande bosatta i Sverige.

Semesterförsäkringen Sport Kan du boka som ett tillägg till reseskyddet i din hemförsäkring. Försäkringen ger dig bl.a. skydd mot förlorade syfte med semester. Exempelvis en förkylning som stoppar dig från att dyka. Förlorar du syftet med semestern så får du tillbaka upp till 400 kr per dag. Vid sjukfall som kräver sängläge får du en ny resa. I försäkringen ingår också ”kom i kap resan”. Försäkringen täcker också självrisken i din hemförsäkring vid skada på bil och hem när du är ute och reser. Även bagage och sjukkostnader på destination ingår i försäkringen. Den som försäkringen ska gälla för måste vara stadigvarande bosatta i Sverige.

Vi samarbetar med försäkringsbolaget ERV